Zgłoś zawody

Zgłoszenia zawodów są przyjmowane pod adresem email kszozp@gmail.com. Bardzo prosimy o przesyłanie zgłoszenia wraz z komunikatem zawodów nie później niż 2 tygodnie przed planowaną imprezą.

Zgłoszenia powinny zawierać następujące informacje (zawarte w komunikacie, lub w wiadomości email):

 1. Termin zawodów
 2. Miejsce zawodów
 3. Informacje techniczne:
  • długość pływalni
  • ilość torów
  • rodzaj pomiaru
   • elektroniczny
   • ręczny
 4. Kategoria Zawodów
  • FINA
  • World Para Swimming
  • Masters
 5. Kategorie zawodników (roczniki)
 6. Nazwa i dane kontaktowe Organizatora
 7. Program zawodów:
  • Ilość Bloków wraz z datą i czasem ich rozpoczęcia (start rozgrzewki, start zawodów)
  • Przewidywany czas zakończenia Bloków
  • Konkurencje każdego z bloków

W przypadku dodatkowych pytań, zachęcamy do kontaktu.

Dziękujemy!