Szkolenia

Szkolenia na sędziego pływania klasy I i II organizowane są przez Okręgowe Kolegia Sędziów (również Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego po zebraniu się co najmniej 15 chętnych). Informacje na temat zakresu kompetencji do opanowania dostępne są tutaj.

Chęć uzyskania (klasa II) lub podniesienia (Klasa I) uprawnień Sędziego Pływania można przekazywać bezpośrednio członkom Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego podczas zawodów pływackich lub korzystając z zakładki Kontakt

Zgłoszenia powinny zawierać:

  1. Imię i Nazwisko
  2. Numer telefonu kontaktowego
  3. Adres e-mail
  4. Klasę szkolenia
    • nowi sędziowie aplikują na klasę II
    • numer licencji i legitymacji – w przypadku sędziów aplikujących na klasę I

Po zebraniu się wystarczającej liczby kursantów ustalany jest termin i miejsce kursu wraz z informacją do osób zainteresowanych.