Prezydium KSZOZP 2017-2020

Aktualna lista członków Prezydium Kolegium Sędziów Zachodniopomorskiego Okręgowego Związku Pływackiego

  • Miranda Bejtka– przewodnicząca
  • Marcin Gryko – zastępca przewodniczącego
  • Mieczysław Balcerkiewicz – sekretarz
  • Zbigniew Starosta – członek ds. szkoleniowych
  • Helena Szulc – członek ds. analiz i ewidencji licencji
  • Jakub Lemm – członek ds. analiz i ewidencji sędziowskiej
  • Adrianna Banio – członek