Klasy Sędziowskie

Klasa II – Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Warunki konieczne do uzyskania uprawnień to:

 • ukończone w momencie trwania kursu 16 lat.
 • wykształcenie minimum gimnazjalne
 • ukończony kurs Sędziego Pływania Klasy II
 • zdany egzamin na Sędziego Pływania Klasy II

Klasa I – Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Warunki konieczne do uzyskania uprawnień to:

 • uprawnienia Sędziego Pływania Klasy II oraz aktywny 3-letni staż sędziowski w tej klasie
 • wykształcenie minimum średnie
 • ukończony kurs dokształcający na uprawnienia Sędziego Pływania Klasy I
 • zdany egzamin na Sędziego Pływania Klasy I

Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Okręgowego Związku Pływackiego.

Sędzia Związkowy – Uprawnienia nadaje Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego.

Warunki konieczne do uzyskania uprawnień to:

 • uprawnienia Sędziego Pływania Klasy I oraz aktywny 5-letni staż sędziowski w tej klasie
 • wykształcenie minimum średnie
 • minimum 10-letni staż sędziowski we wszystkich klasach
 • wysoka ocena z pełnionych funkcji sędziowskich
 • znajomość min. jednego języka obcego
 • nienaganna postawa moralna
 • zdanie egzaminu kwalifikacyjnego

Kursy i egzaminy na Sędziego Związkowego organizowane są przez Prezydium Kolegium Sędziów Polskiego Związku Pływackiego, informacje na ich temat można znaleźć na stronie komunikatów Prezydium lub tutaj.

Sędzia Międzynarodowy – Uprawnienia nadaje FINA

Więcej informacji znajduje się na stronie SĘDZIAPŁYWANIA.PL