Licencje Sędziowskie

Zgodnie z Komunikatem PKS nr 1/2022 dotyczącym opłat za przedłużenie i wyrobienie licencji sędziów pływania, aktualne licencje pozwalające na sędziowanie na zawodach pływackich wydawane są na 3 lata z terminem ważności do 31 Grudnia 2024.

Opłata za licencje na lata 2022-2024 wynosi:
60 zł – przedłużenie licencji, jeżeli zostanie wykonane do 31.03.2022
80 zł – przedłużenie licencji po 1.04.20202
80 zł – w przypadku wykupienia nowej licencji, niezależnie od terminu zakupu

Jednocześnie przypominamy, że posiadanie ważnej licencji sędziego pływania jest warunkiem niezbędnym dopuszczenia do pełnienia funkcji sędziego na zawodach pływackich realizowanych zgodnie z przepisami PZP.

Tak jak w poprzednim roku, prowadzona będzie osobna ewidencja sędziów z ważną licencją – a konta na stronie nie posiadające ważnej licencji nie będą miały możliwości zgłoszenia się na zawodach pływackich w charakterze sędziego.

Sprzedaż licencji prowadzą:

  • Miranda Bejtka
  • Helena Szulc

Licencje można nabyć bezpośrednio na zawodach (listę zawodów i skład sędziowski, na którym można sprawdzić czy Miranda lub Helena są obecne, można zobaczyć tutaj: https://kszozp.pl/wydarzenia/.
Płatności można dokonywać:

  • gotówką na miejscu
  • przelewem, na konto Bank Pekao S.A.:
    Zachodniopomorski Okręgowy Związek Pływacki w Szczecinie
    61 1240 1864 1111 0011 1562 5627
    • w tytule Imię, Nazwisko, powód opłaty.

W razie pytań, zachęcamy do kontaktu pod adresem kszozp@gmail.com