Licencje Sędziowskie

Zgodnie z Komunikatem PKS nr 1/2021 dotyczącym opłat za przedłużenie i wyrobienie licencji sędziów pływania, aktualne licencje pozwalające na sędziowanie na zawodach pływackich wydawane są na 1 rok (2021) z ważnością do 31 Grudnia 2021 (w odróżnieniu od poprzednich licencji wydawanych raz na 4 lata)

Opłata za przedłużenie licencji na 2021 rok wynosi:
10 zł – jeżeli zostanie uiszczona do 31.03.2021
15 zł – od 1.04.20201

Opłata za wyrobienie nowej licencji w 2021 roku wynosi 15 zł niezależnie od terminu dokonania zakupu.

W związku z tym, że licencje będą ważne do 31.12.2021 r., nie będzie hologramów do wklejania do legitymacji. Prowadzona będzie osobna ewidencja sędziów z ważną licencją – a konta na stronie nie posiadające ważnej licencji nie będą miały opcji zgłoszenia się na zawodach pływackich w charakterze sędziego.

Gdzie zakupić licencję?

W razie chęci zakupu w innym terminie prosimy o kontakt pod adresem kszozp@gmail.com