Zasady Zapisów

Ogólne zasady zapisów:

  • Decyduje kolejność zgłoszeń. Wyjątkiem są sytuacje w których skład sędziowski musi zostać uzupełniony o określoną liczbę sędziów I klasy lub w związku z wymogiem obecności Sędziego Związkowego
  • Osoby zapisujące się tylko na część zawodów (w przypadku imprez o kilku blokach) są zawsze na końcu listy – tzn jeżeli ktoś się zgłosi na wszystkie bloki, będzie miał pierwszeństwo.
    • w  przypadku w którym znajdziecie drugą osobę, która zgodzi się sędziować pozostałe bloki danych zawodów, traktowane jest to jako jeden kompletny zapis na zawody i nie stosuje się powyższej reguły.
  • Jeżeli nie możesz z jakiegoś powodu sędziować na zawodach, na które zostało już wysłane zgłoszenie – daj znać jak najszybciej. Umożliwi to znalezienie zastępstwa i da szansę innym na pojawienie się na zawodach.
    • Jeżeli wiesz, że jest niewielka szansa, że pojawisz się na danej imprezie – nie zapisuj się dopóki nie potwierdzisz swojej dostępności. Odwołanie swojej obecności z powodów losowych jest jak najbardziej zrozumiałe, w przeciwieństwie do braku odpowiedniego zaplanowania swojego czasu.
  • Na zawodach (każdych) posiadanie ze sobą legitymacji z ważną licencją jest obowiązkowe.

W niektórych przypadkach może się zdarzyć, że mimo obecności na liście na zawody nastąpi przesunięcie na listę rezerwową. Tego typu akcja wiąże się z otrzymaniem wiadomości e-mail.

Taki przypadek jest możliwy kiedy:

  • Podczas sporządzania listy został popełniony błąd i osoba która zgłosiła się wcześniej została pominięta przy początkowych zapisach
  • Wymagane jest zagrafikowanie większej ilości sędziów I klasy lub Sędziów Związkowych.