Informacje dotyczące odwołania zawodów pływackich w Szczecinie

W związu z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zwiazaną z ryzykiem zarażenia wrusem SARS-Cov-2 i zwiększoną ilością działań zapobiegawczych (wraz z odpowiednimi rozporzadzeniami centralnymi i lokalnymi) wpływających również na instytucje użytku publicznego i imprezy masowe – część obiektów sportowych (w tym basen SDS w Szczecinie) została zamknięta do odwołania.  W związku z tym, wszystkie zawody – do czasu …
Continue reading Informacje dotyczące odwołania zawodów pływackich w Szczecinie