Informacje dotyczące odwołania zawodów pływackich w Szczecinie

W związu z dynamicznie rozwijającą się sytuacją zwiazaną z ryzykiem zarażenia wrusem SARS-Cov-2 i zwiększoną ilością działań zapobiegawczych (wraz z odpowiednimi rozporzadzeniami centralnymi i lokalnymi) wpływających również na instytucje użytku publicznego i imprezy masowe – część obiektów sportowych (w tym basen SDS w Szczecinie) została zamknięta do odwołania. 

W związku z tym, wszystkie zawody – do czasu zniesienia kwarantanny – nie będą się odbywać.

Więcej informacji od lokalnych instytucji na temat aktualnej sytuacji zjnajduje się:

Na stronie ZUW: http://www.szczecin.uw.gov.pl/?type=article&action=view&id=11682
Na stronie MOSRIR: http://mosrir.szczecin.pl/obiekty/floating-arena-50m/
Na stronie Serwisu gov.pl : https://www.gov.pl/web/koronawirus/wiadomosci?page=3&size=10

Pozdrawiamy
Zarząd KSZOZP